Vekaletname (tek imza) 29,00 €
Vekaletname (iki imza veya fazlası)  56,00 €
Tasdik, Aslına uygunluk teyidi. (Askerlik
erteleme işlemleri dahil)
 29,00 €

YURT DIŞINDA DOĞUMLAR KÜTÜĞÜNE KAYIT 4,00 €
ÖLÜM KAYIT 4,00 €

PASAPORT HARÇLARI

PASAPORT(Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli) 94,00 €
KAYIP TAHRİP PASAPORT(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).

(5 yıl geçerli)

187,00 €
 

VISAS

 

50,00 €

KKTC YURTTAŞLIĞINA KABUL HARCI 225,00 €
LASSE PASSE 11,00 €
PASAPORT TESLİM HARCI 21,00 €
Bekarlık Belgesi (Evlenmek İçin Yapılan Müracaat) 29,00 €
KARAKTER BELGESİ 29,00 €

(2015 yılı harçları, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)