Vekaletname (tek imza) 29,00 €
Vekaletname (iki veya daha fazla imza)  56,00 €
Tasdik, Aslına uygunluk teyidi.  29,00 €
Askerlik Erteleme  29,00 €
Yurtdışında Doğumlar Kütüğüne Kayıt)  4,00 €
Ölüm Kaydı  4,00 €
KKTC Yurttaşlığına Kabul Harcı  225,00 €
Bekarlık Belgesi (Evlenmek için yapılan müracaat)  29,00 €
Karakter Belgesi Müracaatı )  29,00 €
Vize Müracaatı  56,00 €

PASAPORT HARÇLARI

5 Yıllık normal pasaport 94,00 €
Pasaport teslim harcı 21,00 €
Yıpranmış / Kayıp 187,00 €
Laissez – passer (Geçici Seyahat Belgesi) 11,00 €

KİMLİK KARTI HARÇLARI

İlk Kez Müraccat 7,00 €
6 Ay ve sonrası gecikmeli 35,00 €
Soyadı değişikliği vb için yenileme 35,00 €

YIPRANAN KİMLİK KARTLARI

Birinci kez yenileme 35,00 €
İkinci kez yenileme 47,00 €
Üçüncü kez yenileme 80,00 €

KAYIP KİMLİK KARTLARI

Birinci kez kayıp kimlik kartı 59,00 €
İkinci kez kayıp kimlik kartı 80,00 €
Üçüncü kez kayıp kimlik kartı 112,00 €
Dördüncü kez ve daha fazlası 144,00 €

 

Kimlik Kartı Teslim Harcı 13,00 €

 
 
(31 Aralık 2019 tarih ve 190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2020 yılı Konsolosluk Harçları Tüzüğü’ne göre düzenlenmiştir.)