BERLİN TEMSİLCİLİĞİ

Büyükelçi/Temsilci Beniz Uluer KAYMAK
2nci Sekreter / Secondary Secretary Mustafa TUNÇ